Yazı Detayı
25 Ağustos 2016 - Perşembe 16:43
 
26 AĞUSTOSLAR / T. İŞ BANKASI BİLMECESİ
Gider'in Gündemi
bayburtsila@gmail.com
 
 

26 Ağustos”la ilgili bir araştırma yaptığımızda, bilenen en önemli bir gün olarak, Hazreti Ali (Kerremallahü Veche)’nin 26 Ağustos 598 günü doğmuş olduğunu görmekteyiz. “Allah’ın Arslanı” olarak ta adlandırılan Hazreti Ali’nin Ağustos ayı içerisinde doğmuş olması durumunu, zaferler için bir göstergeymiş gibi değerlendirdiğimizde, Ülkemizde özellikle bu ayın bir zaferler ayı olarak söz ettirdiğini görmekteyiz. 
Bunları sıralayacak olursak, 26 Ağustos 1071 Cuma günü Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru VI. Romen Diyojen arasında Malazgirt Meydan Muharebesi’yle Anadolu’nun kapıları dibine kadar açılmış olduğunu görmekteyiz.
24 Ağustos 1516 gününe gelindiğinde Osmanlı Ordusu’nun Suriye’yi fethettiğini görüyoruz. 24 Ağustos 1516 (25 Recep 922) Pazar günü gerçekleşen Mercidabık Savaşı’nda Yavuz Sultan Selim’in başında bulunduğu Osmanlı Ordusu, kendisinden sayıca daha fazla olan Memlük Ordusunu yenilgiye uğratmıştı. 
Osmanlı’nın torunları Kahraman Türk Ordusu – Mehmetçik, 500 yılın ardından yine bugün Suriye’ye ayak bastı. Mehmetçik 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü Ceraplus’ta.. Ceraplus ile çevresinin terör örgütü İŞİD’den temizlenmesi için gerçekleştirdiği bu “harekat”ın adını “Fırat Kalkanı” olarak adlandırdı... “Dünya Devleti Türkiye” Bu kere sadece kendisi için değil, bütün çevrede bulunan toplulukların özgürlüğü için oradaydı!..
Yine bir 26 Ağustosta, yani 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü Yunan Ordusuna Karşı “Büyük Taarruz”un başlatıldığını görüyoruz. Büyük Taarruzun ardından Başkomutanlık Muharebesinde (Dumlupınar Muharebesi) 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü Türkler le Yunanlılar arasında gerçekleşen “meydan muharebesi”ni Başkomutan Mustafa Kemal Paşa doğrudan doğruya savaşa katılarak yönetmiş olduğundan ötürü “Başkomutanlık” Meydan Muharebesi adıyla anılagelmiş bulunmaktadır.
Büyük Taarruz’dan söz edipte, Bayburtlu Şehit Yüzbaşı Agah’tan söz etmemek büyük bir eksikliktir diye düşünüyorum. Şehit Yüzbaşı Agah 1314 (1898) yılında Bayburt İli Mutlu köyünde doğdu. Babası Ziver Efendi’dir.
Subay olarak birçok cephede çarpışmalara katılmış, tüm mukaddesatı için düşmanın korkulu rüyası olmuştur. Batılıların : “... yedi yılda Türkler’in aşamıyacaklarını” söyledikleri Yunanlıların tel örgü ile “maniaları”nı Bölüğü ile birlikte bir gecede yok etmiş, Mustafa Kemal Paşa’ya : “- Yol açıktır Paşam !..” telgrafını çekmiştir.
Büyük asker Yüzbaşı Agah 27 Ağustos (1922) Pazar günü, Büyük taarruzun ikinci günü sabahı, Kurtkaya Tepesi’ne taarruz ettiği sırada Şehit düşmüştür.
Mezarı Afyonkarahisar İli’ndeki kendi adıyla anılan (: Bayburtlu Şehit Yüzbaşı Agah) şehitlikte bulunmaktadır. Adı, sözkonusu İl’de bir caddeye ad olarak verilmiştir (:Şehit Yüzbaşı Agah Caddesi). Afyonkarahisar’da hemen her yıl şehitliğe gidilerek, burada anma törenleri düzenlenmektedir.
Şehidimizin adını yaşatmak için Bayburt İli’nde de Şingah Mahallesi’nde bulunan İlköğretim okuluna “Şehit Yüzbaşı Agah İlköğretim Okulu” (İlkokulu – Ortaokulu) adı verilmiştir.
Yıl 1924, Ağustos ayının 26’sı.. Salı günü.. Önemli bir doğum olayı gerçekleşiyor. Evet evet.. Yanlış anlamadınız bir doğum günü bu gün. Bugün Türkiye’nin ilk Özel bankası olarak kurulmuş olan Türkiye İş Bankası’nın doğum günüdür; kuruluş günüdür.
Öncelikle üzerinde durmamızın gerekli olduğu bir günden söz etmek istiyorum.. Türkiye İş Bankası’nı niçin, kim kurmuştu.. Bankanın kurulmasındaki ana amaç ne idi. Hangi parayla kurulmuştu; neden her 26 Ağustos günü geldiğinde bu konu yıllardır gündem oluşturmaktadır?..
“Milli Mücadele” günlerinde Hindistan’da bulunan Müslümanlar (Bugünkü Pakistanlılar’ın ataları) vatanlarını – Halifeliği korumak - kurtarmak adına savaş veren Müslüman Türk Milletine o günlerde büyük yardımlarda bulunmuşlardı.
Bir söylentiye göre, Halide Edip (ADIVAR)’ın adına Pakistan’dan 100.000 dolar gönderilmişti. Çok sağlam kaynaklardan edinilen bilgiye göre de “Hint Hilafet Komitesi” (Bilindiği gibi 1924 Anayasası’nda 2. Maddede “Türkiye Cumhuriyeti bir İslam Devletidir” denilmekteydi.) “Milli Mücadele” döneminde Türkiye’ye 600.000 lira göndermişti..
İş Dergileri’nde sözkonusu konularla ilgili olarak değişik dönemlerde geniş bilgilere yer verilmiş olduğunu iyi bilmekteyiz. Anlatılana göre, Mustafa Kemal Paşa bir gün.. (……………..)
Derken, isterseniz 265 Sayılı, Kasıl 1988 ayında çıkmış bulunan İş Dergisi’nin 20. Sahifesine bir bakalım: Mustafa Kemal Paşa’nın baldızı Vecihe Hanım, bir banka kurulması görüşünün nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor:

“ATATÜRK İzmir'deki evimizin selamlık kısmında özel odasında çalışırdı. Bakanlarla ATATÜRK sık sık çalışma odasında görüşürdü. Celal (BAYAR) Bey de sık çağırdığı bakanlarındandı. Gene böyle bir gün, Celal Bey önce ATATÜRK ile, onun çalışma odasında görüştü, sonra da bizim yanımıza geldi.

Biz, Latife ablam, ben ve babam selamlık bölümünde oturuyorduk. Bu sözünü ettiğim bina şimdi Özel Türk Koleji olarak faaliyette bulunmaktadır... Evet, bu binada babam ile Celal Bey arasında ATATÜRK'ün 250 bin lirasının nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde konuşuldu.

Babam ihracat ve ithalatın yabancılar tarafından yapıldığını hatırlatarak bu işleri yapacak bir Türk şirketinin kurdurulmasını önerdi. Celal Bey de bankacılık işlerinin de yabancılar elinde olduğunu hatırlatarak, bir banka kurulmasının yararlı olacağını söyledi. Sonunda da görüş birliğine vardılar."

Başka bir belgede ise şöyle bir anlatıma yer verilmişti: Mustafa Kemal Paşa Celal BAYAR’ı yanına çağırıp, (anlatım olarak) ona derki, “.. Bize para lazım olduğunda Osmanlı Bankası’ndan zorla temin ettiğimiz paralar için faiz alırlardı; bizim fazla para olduğu sıra ise Osmanlı Bankası’na yatırdığımızda hiçbir şey vermezlerdi.

Elimizde Hindistan Müslümanları’nın gönderdiği biraz para var bunlarla şu Osmanlı Bankası’na benzer bir banka kurabilir misin?” diye sorar. Celal BAYAR’da böyle bir bankayı kurabileceğini Paşa’ya söyleyince işe başlanmış olur..

Yine bir İş Dergisi’nden alıntı yapalım; bir bakar mısınız: “Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal BAYAR'ın liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Nominal sermayesi 1 milyon TL'ydi. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin TL'lik bölümü ise bizzat ATATÜRK tarafından karşılanmıştı.” diyor..

Mustafa Kemal Paşa, Türkiye İş Bankası’nın Kurucu Sermayesi olarak 250.000 Türk Lirasını Celal Beye verir. Böylelikle bankanın kurulması sağlanmış olur. Bu bankanın 26 Ağustos’ta kurulmuş olmasının gizli bir amacı yoktur denilemez; çünkü 26 Ağustos’ların Milletimizin kafasına yerleşmiş olan önemi – Milli düşüncelerinin varlığı da oldukça önemliydi.

Türkiye İş Bankası ilk olarak bir şube olarak açılmıştı. Banka sekiz kişilik bir çalışanıyla işe başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın açtırmış olduğu “2 Nolu Hesabı”nda ise 207.000 Türk lirası bulunduğu bildirilmektedir.

Bu konuda iki önemli durum gözümüze çarpmaktadır, birincisi bugünkü Pakistanlı kardeşlerimizin o günkü adıyla Hindistan Müslümanları’nın gönderdikleri bu parayı Türkiye’nin “Hilafeti İslamiye”yi kurtarması için göndermiş oldukları.. İkincisi ise her nasıl kurulmuşsa kurulmuş İş Bankası; önemli olan bu Milletin parasıyla öz sermaye edinmiş bir birimin yönetiminde bugün bile (Ki, önceden tek partili dönem olduğu gerekçesiyle) ATATÜRK tarafından paylarının “çıplak mülkiyetin”in CHP tarafından üstlendirmiş olması durumu..

Ne yapmak gerekir?.. Nasıl yapılmalı?.. Yapılacak en doğru yol?.. Bütün bu sorular göz önünde bulundurularak, şu önemli günlerde bu konuyu ele alıp, gereği yapılmalıdır.

Bir İş Bankası “Emekli Mensubu” olarak düşünüyorum da, bu kuruluşun daha verimli çalışabilmesi için, temelde var olan “İslami ruhun” yeniden gündeme oturtulabilmesi adına birincisi, ATATÜRK’ün hisselerinin (gerçekte bu paranın Milletin yararına Pakistanlılar’ca gönderilmiş olan yardım parası olduğunu unutmamak gerekir.) gereği yerine getirmelidir.

İkincisi ne ola?.. diyeceksiniz.. Oda şu, bankanın yapısı ele alınıp, yeniden düzenlemelere gidilmelidir. Yani (benim çalıştığım döneme göre) Türkiye İş Bankası’nın Genel Yönetim Kurulu’ndaki karmaşa giderilmelidir. Şimdi (30 Haziran 2013’a göre ortaklar) İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: % 39.74, ATATÜRK’ün Payları: % 28.09, Halka açık Pay: % 32.17 gibi gözükmektedir; bu durum 6 Yönetim Kurulu üyesinin Hükümetimizin elinde olması sağlanmalıdır.

Önceleri İş Bankası’nın Genel Yönetim Kurulu şöyle idi: Toplam 10 kişiden oluşan Kurulda, 1 Genel Müdür; 3 kişi C.H.P.’den (ATATÜRK’ün paylarından ötürü); 3 kişi Hükümetten (payı bulunan kişilerin belirlenememesi – yok olması nedeniyle, bunların yerine); 3 kişide bankanın Sandığından oluşmaktaydı. Eğer bu durum düzeltilemezse, ortada var olan yanlışlık sürecek demek olur ki, bu yanlışlığın zararını hepimiz çekmiş oluruz.


Ne yapılabilir? Bence ATATÜRK’ün payları doğrudan doğruya “Devlete” geçmeli, diğer paylarla birleştirilen devlet paylarını doğrudan doğruya dönemin “T.C. Hükümeti” tarafından yönetilmelidir.

Türk Tarih Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na verilmekte olan ATATÜRK paylarının gelirleri ise doğrudan doğruya Kültür Turizm Bakanlığı’nda oluşturulacak İslami eserlerin onarımlarında – yapımlarında yararlandırılabilecek bir “fon”da birleştirilip, gereği yerine getirmelidir. Niçin mi?.. Bu payların gerçek “sahipleri” Pakistanlılar, İslami bir sevgiyle, Halifeliğin korunması düşüncesiyle bu parayı göndermiş olduklarını unutmamak gerekir. Demek ki, ATATÜRK’ün pay gelirlerinin İslami yöndeki çalışmalara yönelik olması gerekir diye düşünüyorum.

Hükümetimizin “Munzam Sandıkları” kaldırma konusundaki çalışmalarına da bir düzen getirilmesi gerekmektedir. Bu nasıl olur bilemiyorum ancak bir yol bulunabileceğine inanmaktayım. “Key Ödemeleri”ni yapabilen bir Hükümet, bu küçücük olayı da bir yöntemle sağlama çıkartabilir diyorum.

Bütün dünyanın ağzını kapatıp, Mehmetçiği Suriye topraklarına gönderebilen bir Hükümetin, buradaki ince konuyu da eline alıp gereğini yapmasını beklemek yerinde bir davranış biçimi olsa gerektir diye düşünüyor, Yetkililere, Okuyucularıma en derin saygılarımı sunuyorum. (24 Ağustos 2016 Çarşamba)

 
Etiketler: 26, AĞUSTOSLAR, /, T., İŞ, BANKASI, BİLMECESİ, ,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı