Haber Detayı
09 Mayıs 2018 - Çarşamba 12:56
 
SGK Bayburt esnafına destekleri anlatıyor
Bayburt SGK İl Müdürlüğü, Bayburt’ta esnafın tamamını gezerek yeni destekleri anlatıyor.
EKONOMİ Haberi


SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve beraberindeki kurum çalışanları, Bayburt’ta faaliyet gösteren iş yerlerini gezerek esnafı ‘İlave İstihdam, Bir Senden Bir Benden Projesi ve Asgari Ücret Desteği’ konusunda bilgilendiriyor. 
 
 
Nuhoğlu konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: 
 
 
İLAVE İSTİHDAM
İmalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir sigortalının primleri ve vergileri karşılanacaktır. 
 
 
İmalat ve bilişim sektöründe prim desteği prime esas kazanç üzerinden verilecektir. Başka bir deyişle, imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam edilen her bir sigortalı için prim ve vergi desteğimiz 2018 yılında 883 TL ile 2.151,5 TL arasında olacaktır. 
 
 
Geçtiğimiz yıl sektör ve ücret farkı gözetmeksizin ilave istihdam edilen her bir sigortalı için 773 TL prim ve vergi desteği sunduk. Bu sene bu desteğin kapsamını bilişim ve imalat sektörlerinde genişlettik. Bu sektörlerde ilave istihdam edilen her sigortalı için 883 TL’lik destek yerine prime esas kazanç arttıkça artan bir destek sunmaya başladık. Böylece bilişim ve imalat sektörlerinde ilave istihdam edilecek her sigortalı için 883 TL ile 2.151,5 TL arasında değişen tutarda ciddi bir destek sağlayacağız. 
 
 
İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017’de olduğu gibi 2018’de de asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edilecektir. Bir diğer ifadeyle, imalat ve bilişim dışındaki sektörlerde ilave istihdam edilen her bir sigortalı için 2018 yılında 883 TL’lik prim ve vergi desteği sağlayacağız. 
Teşvikten yararlanma süresinin her bir sigortalı için en fazla 12 ay olmasını öngörüyoruz. 
 
 
Özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımlarını artırmak adına pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz. Bu kapsamda 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük gençlerimiz ile kadınlarımıza ve engellilerimize teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunacağız. 
 
 
İşverenlerimize öngörü sağlayabilmek için istihdam teşvikimizi 2020/Aralık ayına kadar uygulayacağız.
 
 
2020/Aralık ayına kadar uygulanması öngörülen geçici düzenleme ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği sağlanması önerilmektedir.  İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine daha fazla miktarda teşvik verilmesi, kadınlar, gençler ve engelli istihdamında daha uzun süreyle destek sağlanabilecektir.
 
İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için;
Sigortalının 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
• Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
• İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına yasal süre içerisinde verilmesi,
• Primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi, işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmaması, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması,
• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması/sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
• Sigortalının, işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 
 
BİR SENDEN BİR BENDEN 
 
 
“1 Senden 1 Benden” olarak adlandırdığımız teşvikimizle daha kısıtlı imkânlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 1-3 çalışanı olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi bulunan işverenlerimize 2018 yılında destek olacağız. 
 
 
2018’de söz konusu işverenlerimizin, mevcut sigortalı sayısının üzerine ilave olarak istihdam edecekleri 18-25 yaş grubunda olan her iki sigortalının ücretini, primlerini ve vergilerini bir ay işverenlerimiz ödeyecek olup, takip eden ay bu tutarı biz karşılayacağız. 
 
 
Bu destek asgari ücret üzerinden hesaplanacak olup, 18-25 yaş grubunda olan ve çalışma hayatına dahil olacak her iki sigortalı için bu destek 2018 yılı Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır. 
 
 
İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için;
• Sigortalının 2018 yılında işe alınmış olması,
• Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,
• Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
• İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,
• Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,
• İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu alanda ustalık belgesi olması,
• İşyerinin 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması ve sigortalının, 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
• Teşvikten aynı işyerinde en fazla iki sigortalı için faydalanılacak olup yararlanılacak işyeri ve sigortalı sayısını arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olması,
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına yasal süre içerisinde verilmesi,
• Primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi, işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmaması, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması,
• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması/sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
Gerekmektedir.
 
 
 
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
 
 
2016 ve 2017 yıllarında uygulanan asgari ücret desteğine, 2018 yılında da devam edilecektir. 
Prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarın altında bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılacaktır.
 
 
YARARLANMA ŞARTLARI
01/01/2018 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİ İÇİN;
 
 
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi: Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2018 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vereceklerdir.
 
 
• Çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi: Sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.
 
 
2018 YILI İÇİNDE İLK DEFA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ İÇİN;
 
 
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi: Destekten yararlanılabilmesi için 2018 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir.
 
 
• Sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi: Söz konusu destekten yararlanılması bakımından tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
 
 
• İşverenin, kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya  söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması: Söz konusu destekten yararlanılması bakımından ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
 
 
• Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırması: Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
 
 
• YARARLANILACAK TUTAR
 
 
• Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen günlük tutarın desteklen yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteğinden yararlanılabilmektedir.
 
 
YARARLANMA SÜRESİ
• 2018/Ocak ila 2018/Eylül aylarına münhasır olmak üzere verilmekte olan süreli bir destektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Editör: BEŞİR KELLECİ
 
Etiketler: SGK, Bayburt, esnafına, destekleri, anlatıyor,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
19
0
2
1
6
9
2
Başakşehir
18
0
1
3
5
9
3
Kasımpaşa
18
0
3
0
6
9
4
Antalyaspor
16
0
3
1
5
9
5
Göztepe
15
0
4
0
5
9
6
Beşiktaş
15
0
2
3
4
9
7
Trabzonspor
13
0
3
1
4
8
8
Konyaspor
13
0
2
4
3
9
9
Ankaragücü
13
0
4
1
4
9
10
Alanyaspor
12
0
5
0
4
9
11
Yeni Malatyaspor
12
0
3
3
3
9
12
Sivasspor
10
0
3
4
2
9
13
Bursaspor
9
0
2
6
1
9
14
Kayserispor
9
0
4
3
2
9
15
Fenerbahçe
9
0
4
3
2
9
16
Çaykur Rizespor
8
0
3
5
1
9
17
Bb Erzurumspor
5
0
5
2
1
8
18
Akhisar Bld. Spor
5
0
6
2
1
9
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı