Haber Detayı
13 Ekim 2018 - Cumartesi 08:34
 
2018/233
RESMİ İLAN Haberi


İ L A N

 

T.C.

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

İMAR KENTSEL VE İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

I (a) GRUBU MADEN SATIŞI İHALE İLANI

 

1- İhale Konusu İş:

İlimiz, Merkez  İlçesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22.Bölge Müdürlüğünün Çoruh nehri ve yan kolları II. kısım işi kapsamında yapılan çalışmalarda dere yatağında oluşan kazı fazlası stoklanmış toplam 6300 (altıbinüçyüz) m³ I(a) grubu maden sınıfına dâhil malzemenin(Tüvenan), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre 17.388,00-TL + KDV muhammen bedel üzerinden satış ihalesi yapılacaktır.

İşin Adı:

Bayburt İli, Merkez İlçesi,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22.Bölge Müdürlüğünün Çoruh nehri ve yan kolları II. kısım işi kapsamında yapılan çalışmalarda dere yatağında oluşan kazı fazlası  6300 (altıbinüçyüz) m³ I(a) grubu maden satışı ihalesi.

ED50 6 Derecelik Dilimde Stok Sahasının Yerini Gösterir Koordinat Listesi:

I Numaralı Saha

1.POLİGON

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

592569.149

592554.591

592559.752

592568.361

592573.684

Yukarı (X)

4463926.058

4463915.239

4463884.587

4463865.333

4463859.898

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

592578.896

592590.372

592596.089

592613.068

592618.440

Yukarı (X)

4463857.818

4463860.928

4463862.852

4463878.537

4463895.515

 

 

 

 

 

 

 

11.Nokta

12.Nokta

 

 

 

Sağa (Y)

592618.636

592614.606

 

 

 

Yukarı (X)

4463912.398

4463914.947

 

 

 

 

2- Tahmin Edilen Bedel

 

İLÇE

HACİM  (m³)

MUHAMMEN

 BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE  TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

Merkez

6300

17.388,00-TL+KDV

521,64-TL

24.10.2018

14:00

 

3- İhale Şartname ve Eklerinin:    

a) Alınacağı Yer                          : Bayburt İl Özel İdaresi, İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı       : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. 

4- İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                         : Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üç Yıldız Caddesi Özel İdare     İşhanı Merkez/BAYBURT                             

    b) Yapılacağı Tarih/Saat             : 24.10.2018 Çarşamba günü TRT saati ile saat 14:00 da

 

    c) Usulü                                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre

              açık teklif usulü.

5- Tekliflerin:

        a) Verileceği Yer                      : İhale Komisyonu                              

    b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 24.10.2018 Çarşamba günü TRT saati ile saat 14:00 a kadar

 

6- İhaleye Katılma Belgeleri:

    İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

     a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

     b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;

    Gerçek kişi istekliler;

         1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

         2- Noter tasdikli imza beyannamesi

         3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

     Tüzel Kişi İstekliler;

         1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

         2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

         3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

e) Bayburt İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme  Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair  makbuz.

h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

       İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 24.10.2018 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saati olan 14:00 a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir.

9- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

2018/233

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 2018/233,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı