Haber Detayı
11 Ekim 2018 - Perşembe 08:56
 
2018/230
RESMİ İLAN Haberi


T.C.

BAYBURT İCRA DAİRESİ

2016/516 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

 1. NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Bayburt İl. Merkez İlçe, 311 Parsel, ADABAŞI Mahalle/Köy. tatlıçimenler Mevkii, Taşınmaz borçlu adına

1/25 hisse ile kayıtlı olup tapuda tarla vasfında kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde 3 adet yapı bulunmaktadır. 1. yapın değeri yapı mesken olarak kullanılmaktadır. 2 katlıdır, iki ayrı konuttur. Her konut da 3+1 salon mutfak ve-banyo bulunmaktadır. Elektirik ve suyu bulunmaktadır, yapın toplan inşaat alanı 350,00m2dir. 1. yapı 3. sınıf A grubu yapılar kısmında değerlendirilmektedir. 2. yapın değeri yapı ahır olarak kullanılmaktadır. Tek katlıdır, yapının toplam inşaat alını 300,00m2 dir. Yapı 1. sınıf B gurubu yapılar kısmında değerlendirilmektedir.3. yapının değeri yapı depo, garaj olarak kullanılmaktadır,2 katlıdır. Yapının toplam inşaat alanı 170,00 m2 dir. Elektirik ve suyu mevcuttur. Yapı 2. sınıf B gurubu yapılar kısmında dcğerlendirilmektedir. Toplam 3 taşınmazın borçlunun 1/25 hissesine düşen bedel 11.155.62 TL dir. Taşınmazda tarımsal faaliyet yapılmaktadır, toprak yapısı itibari ile kumlu - tınlı yapıda, orta derinlikte, organik maddece zengin olup tuzluluk, alkalilik ve drenaj soruna yoktur. Bölgenin iklim yapısı karasal olup taşınmazda yonca, fiğ, s. mısır tarımı için uygun özelliği vardır. Taşınmaz makineli tarıma uygundur, sulu tarım arazisidir. Söz konusu taşınmaz köy merkezin de olup parsel yola cephelidir. ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz elektirik, yol, su, eğitim, kültür, haberleşme vb alt yapı hizmetlerinden yararlanılabilecek konumdadır, imar planı içerisinde değildir. Taşınmazın borçlunun 1/25 hissesine düşen arazi değeri 6.256.00 TL olup toplam borçlunun 1/25 hisse payına düşen bedel 17.411,62 TL dir hisse oranı satılacaktır.

Yüzölçümü: 17.000.00 m2

Kıymeti :17.411,62 TL

KDV Oranı :18

 1. Satış Günü: 12/12/2018 günü 10:00- 10:05 arası
 2. Satış Günü: 08/01/2019 günü 10:00- 10:05arası

Satış Yeri: bayburt belediyesi toplantı salonu kat:5 merkez / bayburt

 1. NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Bayburt İl, Merkez İlçe, 309 Parsel, ADABAŞI Mahalle/Köy, tatlıçimenler Mevkii, Taşınmaz borçlu adına

61/1600 hisse ile kayıtlı olup tapu da tarla vasfına kayıtlıdır. Taşınmazda tarımsal faaliyet yapılmaktadır. toprak yapısı itibari ile kumlu - tınlı yapıda, orta derinlikte, organik maddece zengin olup tuzluluk, alkalilik ve drenaj soruna yoktur. Bölgenin iklim yapısı karasal olup taşınmazda yonca, fiğ, s. mısır tarımı için uygun özelliği vardır. Taşınmaz makineli tarıma uygundur, sulu tarım arazisidir. Söz konusu taşınmaz köy merkezin de olup parsel yola cephelidir. ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz elektirik, yol, su. Eğitim, kültür, haberleşme vb alt yapı hizmetlerinden yararlanılabilecek konumdadır, imar planı içerisinde değildir Taşınmazın borçlunun payına düşen 61/1600 hissesi satılacaktır. muhanmel bedeli 11.267,88TL dir.

Yüzölçümü                    : 32.125,00 nt2

Kıymeti                         : 11.267,88 TL

KDV Oranı                     :18

 1. Satış Günü: 12/12/2018 günü 10:10- 10:15arası
 2. Satış Günü: 08/01/2019 günü 10:10- 10:15arası

Satış Yeri: bayburt belediyesi toplantı salonu kat:5merkez / bayburt

 1. NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Bayburt İl, Merkez İlçe, 277 Parsel, ADABAŞI Mahalle/Köy, tatlıçimenler Mevkii. Taşınmaz borçlu adına

1/25 hisse ile kayıtlı olup tapu da tarla vasfına kayıtlıdır. Taşınmazda tarımsal faaliyet yapılmaktadır eğimi 1 - 2 arasındadır. toprak yapısı itibari ile kumlu - tınlı yapıda, orta derinlikte, organik maddece zengin olup tuzluluk, alkalilik ve drenaj soruna yoktur. Bölgenin iklim yapısı karasal olup taşınmazda yonca, fiğ, s. mısır tarımı için uygun özelliği vardır. Taşınmaz makineli tarıma uygundur, kuru tarım arazisidir. Söz konusu taşınmaz köy merkezine 1 km mesafede olup parsel yola cephelidir .ulaşım sorunu yoktur, imar planı dışındadır. taşınmazın borçlunun payına düşen 1/25 hissesi satılacaktır. muhammel bedeli 7.268.00 TL dir.

Yüzölçümü                   : 19.750,00 m2

Kıymeti                         : 7.268,00 TL

KDV Oranı:18

 1. Satış Günü: 12/12/2018 günü 10:20- 10:25 arası
 2. Satış Günü: 08/01/2019 günü 10:20- 10:25 arası
 3. Satış Yeri: bayburt belediyesi toplantı salonu kat: 5 merkez / bayburt

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bayburt İl, Merkez İlçe, 305 Parsel. ADABAŞI Mahalle/Köy, tatlıçimenler       mevkii, taşınmaz borçlu adına

3/10 hisse ile kayıtlı olup tapu da tarla vasfına kayıtlıdır. Taşınmazda tarımsal faaliyet yapılmaktadır, toprak yapısı itibari ile kumlu – tınlı yapıda,

orta derinlikte, organik maddece zengin olup tuzluluk, alkalilik ve drenaj soruna yoktur. Bölgenin iklim yapısı karasal olup taşınmazda yonca, fiğ, s. mısır tarımı için uygun özelliği vardır. Taşınmaz makineli tarıma uygundur, sulu tarım arazisidir. Söz konusu taşınmaz köy merkezin de olup parsel yola ccphelidir. ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz elektirik, yol, su, eğitim ,kültür, haberleşme vb alt yapı hizmetlerinden yararlanılabilecek konumdadır, imar planı içerisinde değildir. Taşınmazın borçlunun payına düşen 3/100 hissesi satılacaktır, muhanmel bedeli 6.175,50 TL dir.

Yüzölçümü                    : 23.375,00 m2

Kıymeti                         : 6.175,50 TL

KDV Oranı                     :18

1. Satış Günü: 12/12/2018 günü 10:30- 10:35arası

2. Satış Günü: 08/01/2019 günü 10:30- 10:35arası

Satış Yeri : bayburt belediyesi toplantı salonu kat:5 merkez / bayburt

 1. NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Bayburt İl, Merkez İlçe, 111 Ada. 67 Parsel, DİKMETAŞ Mahalle/Köy, şimşitler Mevkii. Taşınmaz borçlu

adına 1/25 hisse ile kayıtlı olup tapuda tarla vasfında kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibari ile tarımsal faaliyet yapılamamaktadır. Taşınmaz çorak toprak yapısına sahip olup tarımsal faaliyet yapılması için uygun değildir. taşınmazın eğimi 3-5 dir. Taşınmaz köy merkezine uzaklığı yaklaşık 5-8 km dir olup taşınmaza ulaşım arazi yolu ile sağlanmaktadır. Taşınmazın üzerinde su kaynağı bulunmamakta. kuru arazi yapısına sahiptir imar planı dışındadır. Taşınmazın borçluya ait 1/25 hisse oranı satılacaktır. muhammel bedeli 2.423,75 TL dir.

Yüzölçümü                   : 27.417,88 m2

Kıymeti                         : 2.423,75 TL

KDV Oranı                     : 18

1. Satış Günü: 12/12/2018 günü 10:40- 10:45 arası

2. Satış Günü : 08/01/2019 günü 10:40- 10:45 arası

Satış Yeri : bayburt belediyesi toplantı salonu kat: 5 merkez / bayburt

 1. NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Bayburt il, Merkez İlçe, 326 Parsel, ADABAŞI Mahalle/Köy, tatlıçimenler Mevkii, Taşınmaz borçlu adına

15/400 hisse ile kayıtlı olup tapu da tarla vasfına kayıtlıdır. Taşınmazda tarımsal faaliyet yapılmaktadır, toprak yapısı itibari ile kumlu - tınlı yapıda.orta derinlikte, organik maddece zengin olup tuzluluk, alkalilik ve drenaj soruna yoktur. Bölgenin iklim yapısı karasal olup taşınmazda yonca, fiğ, s. mısır tarımı için uygun özelliği vardır. Taşınmaz makineli tarıma uygundur, sulu tarım arazisidir. Söz konusu taşınmaz köy merkezin de olup parsel yola cephelidir. ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz elektirik. yol. Su, eğitim, kültür, haberleşme vb alt yapı hizmetlerinden yararlanılabilecek konumdadır, imar planı içerisinde değildir. Taşınmazın borçlunun payına düşen 15/400 hissesi satılacaktır. muhanmel bedeli 2.070,00 TL dir.

Yüzölçümü                   : 6.000,00 m2

Kıymeti                         : 2.070,00 TL

KDV Oranı                     :18

1. Satış Günü : 12/12/2018 günü 10:50- 10:55arası

2. Satış Günü : 08/01/2019günü 10:50- 10:55arası

Satış Yeri : bayburt belediyesi toplantı salonu kat:5 merkez / bayburt

 1. NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Bayburt İl. Merkez İlçe, 109 Ada, 4 Parsel, ŞİMŞİTLER Mahalle/Köy. DİKMETAŞ Mevkii, Taşınmaz

borçlu adına 1/25 hisse ile kayıtlı olup tapuda tarla vasfında kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibari ile tarımsal faaliyet yapılamamaktadır. Taşınmaz çorak toprak yapısına sahip olup tarımsal faaliyet yapılması için uygun değildir. taşınmazın eğimi 3-5 dir. Taşınmaz köy merkezine uzaklığı yaklaşık 5-8 km dir olup taşınmaza ulaşım arazi yolu ile sağlanmaktadır. Taşınmazın üzerinde su kaynağı bulunmamakta, kuru arazi yapısına sahiptir imar planı dışındadır. Taşınmazın borçluya ait 1/25 hisse oranı satılacaktır. muhammel bedeli 321,20 TL dir.

Yüzölçümü                   : 3.633,48 m2

Kıymeti                         :321,20 TL

KDV Oranı                     : 18

 1. Satış Günü: 12/12/2018 günü 11:00- 11:05arası
 2. Satış Günü: 08/01/2019 günü 11:00- 11:05 arası

Satış          Yeri: bayburt belediyesi toplantı salonu kat:5 merkez / bayburt

 

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Bayburt İl, Merkez İlçe, 111 Ada, 3 Parsel, DİKMETAŞ Mahalle/Köy, haspınar Mevkii, Taşınmaz borçlu

adına 1/25 hisse ile kayıtlı olup tapuda tarla vasfında kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibari ile tarımsal faaliyet yapılamamaktadır .taşınmaz çorak toprak yapısına sahip olup tarımsal faaliyet yapılması için uygun değildir. taşınmazın eğimi 3-5 dir. Taşınmaz köy merkezine uzaklığı yaklaşık 5-8 km dir olup taşınmaza ulaşım arazi yolu ile sağlanmaktadır, Taşınmazın üzerinde su kaynağı bulunmamakta, kuru arazi yapısına sahiptir imar planı dışındadır. Taşınmazın borçluya ait 1/25 hisse oranı satılacaktır. Muhammel bedeli 310,19 TL dir.

Yüzölçümü                   : 3.509,10 m2

Kıymeti                         : 310,19 TL

KDV Oranı                     : 18

 1. Satış Günü: 12/12/2018 günü 11:10- 11:15arası
 2. Satış Günü: 08/01/2019 günü 11:10- 11:15 arası

Satış          Yeri: bayburt belediyesi toplantı salonu kat:5 merkez / bayburt

 

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Bayburt İl, Merkez İlçe, 133 Parsel, ADABAŞI Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Taşınmaz borçlu adına 1/25

hisse ile kayıtlı olup tapuda kargir ev olarak kayıtlıdır. Taşınmazın üzerinde bulunan yapının toplam inşaat alanı 24.00m2 dir. Taşınmazın çevresinde evler mevcuttur. Bahse konu taşınmaz imar planı dışındadır. Taşınmazın borçluya ait olan 1/25 hissesi satılacaktır. muhammel bedeli 60,75 TL dir.

Yüzölçümü: 80,00 m2

Kıymeti : 60,75 TL

KDV Oranı :18

1. Satış Günü : 12/12/2018 günü 11:20- 11:25 arası

2. Satış Günü : 08/01/2019 günü 11:20- 11:25arası

Satış Yeri : bayburt belediyesi toplantı salonu kat: 5 merkez / bayburt

Satış şartları:

 1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2. Anırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraftan alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutan üzerinden rüçhan haklan vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
 3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/516 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2018
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 2018/230,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
19
0
2
1
6
9
2
Başakşehir
18
0
1
3
5
9
3
Kasımpaşa
18
0
3
0
6
9
4
Antalyaspor
16
0
3
1
5
9
5
Göztepe
15
0
4
0
5
9
6
Beşiktaş
15
0
2
3
4
9
7
Trabzonspor
14
0
3
2
4
9
8
Konyaspor
13
0
2
4
3
9
9
Ankaragücü
13
0
4
1
4
9
10
Alanyaspor
12
0
5
0
4
9
11
Yeni Malatyaspor
12
0
3
3
3
9
12
Sivasspor
10
0
3
4
2
9
13
Bursaspor
9
0
2
6
1
9
14
Kayserispor
9
0
4
3
2
9
15
Fenerbahçe
9
0
4
3
2
9
16
Çaykur Rizespor
8
0
3
5
1
9
17
Bb Erzurumspor
6
0
5
3
1
9
18
Akhisar Bld. Spor
5
0
6
2
1
9
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı